Gmina Raba Wyżna

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

34-721 Raba Wyżna, ul. Raba Wyżna 41
Telefon: (18) 2691250, 2671143 Faks: (18) 2691251
E-Mail: urzad@rabawyzna.pl
WWW: https://www.rabawyzna.pl/
Skrytka ePUAP: /UGRW/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 33' 53.01"N, 19° 52' 44.64"E  
HerbGospodarowanie nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami gminy
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym
Prawo pierwokupu nieruchomości
Przekazanie gruntów w użytkowanie lub w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców
Przekazywanie gruntów na rzecz innych jednostek prawnych i organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń itd.
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poszerzenie posiadanych nieruchomości
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wydanie zaświadczenia o wypełnieniu warunków wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa
Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
Wyrażanie zgody na wykreślenie ciężaru realnego lub hipoteki ujawnionych w księdze wieczystej
Wywłaszczenie nieruchomości
Zgoda na budowę w granicy
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij